Monday, December 26, 2005


Великотърновска епархия
Горнооряховска духовна околия

- Основан 12 век, обновен 17 век
- Според преданието изграждането се свързва с братята Асен и Петър и възстанието против византийското робство. В крепоста пазеща владенията на братята те взели решение да обявят възстанието и обещали, че ако то е успешно ще построят голям манастир.
- По време на османското робство манастирът е многократно опожаряван и разрушаван.
- Възстановен е през 1662 г. Тук са работили Софроний Врачански и Неофит Бозвели. Правени са преписи на Паисиевата история. През 1838 игумен е Максим Райкович. През 1872 г. Иларион Макариополски организира първото духовно училище, което от 1978 г. прераства в духовна семинария с ректор Васил Друмев.
- От тук тръгва четата на Капитан Никола през 1856. Център на възстанието на хаджи Ставри – 1862 г. Чести гости са Матей Преображенски, Бачо Киро и Георги Измирлиев.
Деистващ - девически
Храмов празник 29 юни